Verwerking van persoonlijke gegevens van gebruiker

Als je de website van PERSONEELSVOORDEELWINKEL bezoekt, is deze informatie belangrijk voor jou:

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van je gegevens?

Identiteit:Personeelsvoordeelwinkel B.V. RSIN 856238260
Postadres:Electronweg 5, 1627LB Hoorn
E-mail:legal@vipdistrict.com
 • Op welk moment verzamelen we je persoonsgegevens?

De website van PERSONEELSVOORDEELWINKEL is een informatieve website die op de volgende momenten persoonsgegevens verzamelt:

 • Via het contactformulier: op onze website staat een formulier waarmee je met ons contact kunt opnemen om informatie aan te vragen over onze services of om vragen te stellen. Wanneer je dat formulier invult, vragen we naar je naam en contactgegevens.
 • Via cookies: onze website installeert cookies die gegevens verzamelen over je surfgedrag. We raden je aan het cookiesbeleid te lezen voor verdere informatie.
 • Wanneer je je aanmeldt in de gebruikerszone: alleen geregistreerde gebruikers hebben hier toegang toe. Als je geregistreerd bent, zijn we je gegevens al aan het verwerken. Vanaf het moment dat je je aanmeldt en zolang je op de website blijft, kun je een specifiek privacybeleid raadplegen. Daarin vertellen we je alles over de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Met welk doel verzamelen we je persoonsgegevens?

Wanneer je het contactformulier verzendt, gebruiken we je persoonsgegevens om je verzoek te analyseren, contact met je op te nemen om te antwoorden en/of je de gevraagde informatie te bezorgen.

Verder anonimiseert PERSONEELSVOORDEELWINKEL je gegevens om ze te gebruiken in statistieken.

 • Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens zolang dat nodig is om op je verzoek te antwoorden. Daarna bewaren we ze zolang dat nodig is om ons te verdedigen in eventuele rechtsvorderingen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die kunnen ontstaan.

 • Wat met gegevens van minderjarigen?

Het contactformulier van de website is bedoeld voor meerderjarigen die belangstelling hebben voor onze services.

We verwachten dus niet dat minderjarigen contact met ons opnemen via de website. Ben je ouder of wettelijke voogd en denk je dat je (pleeg)kinderen toch hun persoonsgegevens hebben doorgegeven, neem dan contact met ons op met een e-mail naar legal@vipdistrict.com.

 • Wat is de gerechtvaardigde grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Als je het formulier verzendt, geef je ons toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in het kader van je verzoek.

 • Met welke ontvangers kunnen we je gegevens delen?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door ons team in onze installaties en worden in principe niet doorgegeven aan derden.

Wanneer je gegevens worden opgeslagen in ons systeem, worden ze verwerkt door dienstverleners die handelen als verwerkingsverantwoordelijke.

 • Welke rechten heb je wanneer je ons je persoonsgegevens verstrekt?

Als we je gegevens verwerken, moet je weten dat je de volgende rechten hebt:

 • Het recht om je persoonsgegevens in te zien: je kunt vragen of we bij PERSONEELSVOORDEELWINKEL je gegevens verwerken en zo ja, ze inzien.
 • Het recht om onjuiste gegevens te laten rectificeren of om onvolledige gegevens te laten vervolledigen.
 • Het recht op gegevenswissing.
 • Het recht op beperking van de verwerking: in dat geval bewaart PERSONEELSVOORDEELWINKEL je gegevens alleen voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: we verwerken je gegevens dan niet langer, tenzij dat omwille van gerechtvaardigde gronden of voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: als je je gegevens wilt laten verwerken door een andere verwerkingsverantwoordelijke, zullen we ze overdragen aan de nieuwe verantwoordelijke.
 • Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

Om je rechten uit te oefenen, moet je contact met ons opnemen door te mailen naar legal@vipdistrict.com of een brief te schrijven naar het postadres dat in dit document wordt vermeld.

Bij PERSONEELSVOORDEELWINKEL verwerken we gegevens op grond van je toestemming. Je hebt het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Wanneer je dat gepast acht, kun je steeds een klacht indienen bij het AEPD.

Denk eraan dat je verantwoordelijk bent voor de gegevens die je ons verstrekt. Je gegevens moeten dan ook waar, juist en up-to-date zijn.

 • Hoe hebben we je gegevens verkregen?

Het contactformulier vraagt naar de persoonsgegevens van de persoon die het verzoek indient. De gegevens worden dus steeds verstrekt door de betrokkene.

We gebruiken je persoonsgegevens alleen zoals is beschreven in dit document, dat van kracht is vanaf het moment dat we je gegevens ontvangen. Als PERSONEELSVOORDEELWINKEL iets verandert aan de verwerking van je gegevens, zullen we je daar te zijner tijd over inlichten.

Datum laatste update: juli 2019

Contact

Contact

Samenwerken met de VoordeelWinkel

Demo aanvragen